X

Lütfen Ülke (Bölge) Seçiniz

Türkiye (Türkçe)Türkiye (Türkçe) Worldwide (English)Worldwide (English)

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar Euro
X

Lütfen Ülke (Bölge) Seçiniz

Türkiye (Türkçe)Türkiye (Türkçe) Worldwide (English)Worldwide (English)

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar Euro

Kişisel Veriler ve Genel Gizlilik Sözleşmesi

Kişisel Veriler ve Genel Gizlilik Sözleşmesi

1- Gizlilik Kuralları
1.1. Egemen Hosting hizmetlerini kullanan müşterilerinin, isim, adres, telefon, e-mail gibi bilgilerini mahkemeler, savcılık makamları ve 13.2. maddede belirtilen idare makamlardan talep edilmesi durumları dışında hiç kimseyle paylaşmamayı taahhüt eder.
1.2. Egemen Hosting, Müşteri bilgilerini Telekomünikasyon Kurumu üyeliği nedeniyle bağlayıcı kurallara tabi olduğu için, Telekomünikasyon Kurumu dahil bütün T.C. Resmi Kurum ve Kuruluşlar tarafından talep edilmesi durumunda adli birimlere verebilir.
1.3. Egemen Hosting Kredi Kartı bilgilerinizi saklamaz. Bu bilgiler ödeme esnasında SSL ( Güvenli Bağlantı ) kullanılarak sadece bankaya iletilir ve bankadan geri dönen ödeme yapıldı bilgisini saklar.
1.4. Egemen Hosting, Müşteri itiraz etmediği sürece, hizmet verdiği sitelerin adreslerini ve hizmet türünü referans olarak sitesinde yayınlayabilir. Müşteri’nin sitesinin adresinin yayınlanmasına itiraz etmesi
durumunda bu adres referans listesinden çıkarılır.
1.5. Egemen Hosting, Sitesinin Ödeme, Üyelik gibi güvenlik gerektiren bölümlerinde Comodo SSL tarafından sağlanan SSL Sertifikası ile güvenlik sağlar. Bunun dışında kötü niyetli sanal saldırılara karşı mümkün olan bütün yazılımsal ve donanımsal tedbirleri alır.
1.6. Müşteri, işbu Sözleşme kapsamındaki işin ifası sırasında ve işbu Sözleşme dolayısıyla elde edeceği, Egemen Hosting’e ait ve Egemen Hosting tarafından gizli bilgi olarak belirtilmiş olsun olmasın, hiçbir bilgiyi, Egemen Hosting’in yazılı izni olmaksızın üçüncü kişi ya da kurumlara açıklamamayı ve bu tür bilgilerin gizliliğinin işbu gizlilik prensibi dahilinde korunacağını, aksi takdirde Egemen Hosting’in bu nedenle uğrayacağı her türlü zararı ilk talep anında nakden ve defaten tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.